אבחון לועדת זכאות ואפיון (ועדת השמה)

צוות המכון | מכון סול לפסיכותרפיה | פורסם: 08.8.23 | עודכן: 09.9.23

ועדת זכאות ואפיון (לשעבר: ועדת השמה) נועדה לקבוע סיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך.

במסגרת הדיון בועדה, על ההורים (או האפוטרופוס החוקי) לספק מסמכים מקצועיים קבילים. המסמכים יכולים להיות דו”ח אבחון פסיכולוגי או חוות דעת רפואית, המביאים עדות מקצועית לקשיים מהן סובל התלמיד.

במכון סול ניתן לעבור אבחונים פסיכולוגים (פסיכודידקטי, פסיכודיאגנוסטי, אבחון תקשורת/אוטיזם, אבחון התפתחותי ועוד), וכן בדיקות רפאיות נוירולוגית-התפתחותית (אבחון התפתחותי רפואי, אבחון תקשורת/אוטיזם רפואי ועוד) לצורך ועדת זכאות ואפיון.

זקוקים לייעוץ מידי? חייגו: 03-5233757
ילדים בשעות הוראה פרטניות - אחד מאמצעי הסיוע הניתנים במסגרת ועדת זכאות ואפיון.

איזה אבחון יש לעשות לקראת ועדת זכאות ואפיון? כמה זמן לפני הועדה צריך לגשת לאבחון?

חלק מהילדים עשויים לסבול מקשיים ולקויות שונות, אשר מונעים מהם להשתלב, להצליח או להתפתח במסגרות החינוך הרגילות בישראל באופן אידיאלי. בין הגורמים לקשיים הללו עשויות להיות אבחנות שונות, כגון הפרעת קשב וריכוז (ADHD), אוטיזם, לקויות למידה, מוגבלות שכלית התפתחותית והפרעות נוספות.

ילדים הסובלים מלקויות שונות וקשיים, עשויים להיות זכאים לסיוע מיוחד בחינוך. סיוע זה יאפשר להם להתפתח וללמוד בסביבה המתאימה לצרכיהם, ונגישות לאמצעים מיוחדים שנועדו לקדם אותם.

מתן סיוע מיוחד לילדים הללו מותנה בהכרה בקשייהם ובזכויותיהם במסגרת ועדת זכאות ואפיון.

מהי ועדת זכאות ואפיון?

ועדת זכאות ואפיון מתקיימת מטעם משרד החינוך ברשות המקומית בה רשומים הורי הילד. תפקיד הועדה הוא להחליט האם התלמיד (או ילד בגן) זכאי לסיוע מיוחד בגין לקויות וקשיים מהם סובל.

העלאת בקשה לדיון בועדה יכולה להתבצע על ידי ההורים; ניתן להעזר במחנכת, גננת או גורם אחר בצוות החינוכי במוסד בו לומד הילד לשם התחלת ההליך. בנוסף, הבקשה לדיון יכולה לבוא מהצוות החינוכי במוסד, מרשות החינוך המקומית, או מארגון ציבורי.

בועדה לזכאות ואפיון ינכחו הורי התלמיד, התלמיד עצמו (במידה והדבר רלווטני), עובד משרד החינוך בעל הכשרה בחינוך מיוחד (יכהן כיו”ר הועדה), מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית, מפקח כולל על החינוך המיוחד ומפקח כולל לחינוך רגיל, פסיכולוג חינוכי מטעם הרשות המקומית, איש צוות מהמוסד החינוכי בו לומד הילד ועוד.

תפקיד הועדה מורכב ממספר רבדים:

  • קביעת הקשיים מהם סובל התלמיד: מה רמת תפקודו ומהם צרכיו בתחומי תפקוד קוגניטיבי, לימודים, שפה, רגש, יכולות חברתיות-תקשורתיות ועצמאות יום-יומית.
  • החלטה בדבר זכאות: האם זכאי בכלל לסיוע מיוחד? אם כן – איזה?
  • אפיון הסיוע: הגדרה מדוייקת של הזכויות אשר ניתנות לתלמיד.

הזכאות לסיוע שתקבע הועדה יכול להתבטא במספר אופנים, לדוגמה:

  • סל שירותים לתלמיד בבית ספר או גן רגיל, כמו שעות הוראה פרטנית, סייע/ת צמוד/ה, וטיפול רגשי.
  • כיתה קטנה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל.
  • השמה במסגרת חינוכית ייעודית, כמו גן או כיתה לחינוך מיוחד, או העברה ממסגרת חינוך מיוחדת-לרגילה.

לאחר קביעת ועדה בדבר הסיוע לו זכאי התלמיד, ברוב המקרים ההורים/אפוטרופוס יוכלו להחליט באיזה סוג מוסד ילמד הילד (רגיל, כיתה קטנה במוסד רגיל, או במוסד לחינוך מיוחד).

ניתן לקרוא בפירוט נוסף על הליך ועדת זכאות ואפיון באתר כל זכות.

מסמכים הנדרשים מההורים לשם קיום הועדה

בפניה לדיון בודעה לזכאות ואפיון, על הורי הילד לספק מראש חומרים ומסמכים רלוונטים, כגון טופס ותיור סודיות, שאלון אישי שמילאו, בדיקות ראיה ושמיעה עדכניות, ומסמך/ים מקצועי וקביל אודות קשייו וצרכיו המיוחדים.

המסמך יכול להיות דו”ח אבחון פסיכולוגי או חוות דעת של רופא, בהתאם לסוג הלקות, ההפרעה או הקושי ממנו סובל הילד.

חשוב להכין את מסמכי האבחון הקבילים מבעוד מועד, שכן הם מספקים את העדות והאישור המקצועיים לבעיה ממנה סובל התלמיד, ובכך מהווים גורם משמעותי בקביעת ההחלטה של חברי הועדה.

מתי עלי לפנות לאבחון או בדיקה?

תהליך האבחון והבדיקה לוקח זמן, ודורש חשיבה מעמיקה. מסיבה זו, המלצתנו היא להתחיל את הליך האבחון כחודשיים לפחות טרם מועד הועדה שנקבע.

יש לקחת בחשבון את העליה בכמות האבחונים והבדיקות בתקופת הועדות, ועקב כך –  עליה במשך הזמן הנדרש להכנת כל דו”ח אבחון. לכן, רצוי להקדים בפניה לגורם אבחוני על מנת להבטיח תור בזמן, ולוודא כי המסמך המקצועי יהיה מוכן לועדה.

חשוב: המועד האחרון להפניית תלמידים לועדת זכאות ואפיון הוא ב-31 במרץ, כאשר דיוני הועדות מתקיימים עד ה-15 לאפריל עבור תלמידי בית ספר, ועד ה-30 באפריל לילדי גן.

הליך אבחון לועדת זכאות ואפיון

ישנם סוגים שונים של אבחונים פסיכולוגים ובדיקות רפואיות אשר עשויים להיות רלוונטים לועדה.

באשר לסוג האבחון שרלוונטי עבור הילד, הדבר תלוי בהפרעה ממנה סובל. ניתן לקרוא באתר של משרד החינוך באשר לסוג האבחון הנדרש בועדה עבור כל סוג הפרעה.

ככלל, טרם האבחון תתבקשו לספק לאיש המקצוע חומרים קודמים אודות הילד, המצביעים על התפתחות קשייו והתפתחותו באופן כללי.

באבחון פסיכולוגי, פסיכולוג מוסמך יראיין את ההורים, ויעביר להם מספר שאלונים כתובים למענה, על מנת לקבל רקע מורחב לקשיים מהם סובל בנם.

לאחר מכן, הפסיכולוג ישב עם הילד, ישאל אותו שאלות, ויעביר לו משימות ומבחנים שונים, בהתאם לסוג האבחון. לבסוף, נפרדים ההורים והילד מהפסיכולוג.

באבחון רפואי, ישב רופא התפתחותי עם הילד וההורים, ישאל שאלות הנוגעות להתפתחות הילד. בנוסף, יבצע בדיקות גופניות כמו בדיקה של רפלקסים, ובדיקה של תפקוד החושים.

לאחר סיום האבחון, הן אצל הפסיכולוג והן אצל הרופא, ישב איש המקצוע לכתוב את חוות הדעת.

חוות הדעת תכתב באופן מפורט, רהוט ומובן, בהתאם לדרישות המקובלות בועדות זכאות ואפיון.

כתיבת חוות הדעת ורשת זמן, משום שכוללת איחוד כל החומרים שנאספו, עיבוד שלהם, חשיבה מעמיקה והסקת מסקנות. מסיבה זו, חוות הדעת תינתן רק במועד מאוחר יותר.

מה חשוב בעת בחירת איש מקצוע אבחון ו/או בדיקה לועדת זכאות ואיפיון?

כאשר ניגשים עם הילד לועדת זכאות ואפיון, מטרתכם היא שהילד יהיה זכאי לסיוע מיטבי, המתאים לצרכיו היחודיים.

מעבר לשאלונים אותם תמלאו, ולמידע שיגיע מחברי הועדה, עליכם להביא הוכחה אובייקטיבית ובלתי-מוטה לקשיים מהם סובל הילד ולצרכיו. הדרך לעשות זאת היא להביא למעמד הועדה חוות דעת רפואית או דו”ח אבחון מצויינים, אשר נכתבו על ידי איש/ת מקצוע איכותי/ת, ומשקפים באופן הטוב ביותר את התרשמותם מילדכם.

הדרך להבטיח את הצלחת המסמך שתביאו, יהיה פניה לאבחון אצל פסיכולוג מוסמך או אצל רופא התפתחותי, פרטי ובעל המלצות.

מדוע לבחור באיש מקצוע פרטי?

  • מקצועיות, איכות וניסיון: אצל פסיכולוג או רופא התפתחותי פרטי, תקבלו את המענה האיכותי ביותר. תהליך האבחון יתבצעו ברגישות וסבלנות, תוך מתן אוזן קשבת לקשייכם כהורים ולרקע של קשיי הילד. המסמך המקצועי יכתב באופן יסודי ובסטנדרטים מחמירים, בהתאם למקובל בועדות זכאות ואפיון. חשוב לוודא כי לאיש המקצוע ניסיון משמעותי בכתיבת מסמך שכזה, וכי ישנן המלצות עליו מהורים שעברו איתו תהליך זה.
  • זמינות ומהירות: אצל פסיכולוג או רופא התפתחותי פרטי, זמינות התורים תהיה לרוב גבוהה יותר, דבר שיאפשר קביעת תור תוך זמן קצר יחסית. בנוסף, אצל איש מקצוע פרטי עובד על מספר מצומצם יותר של חוות דעת ודו”חות בכל רגע נתון. משמעות הדבר היא שאיש המקצוע פחות עמוס, ובאפשרותו להשקיע יותר בכל מסמך. הדבר שיאפשר הבטחה כי המסמך יהיה באיכות גבוהה, ויכתב מספיק זמן טרם מועד הועדה.
  • שמירה על פרטיות ודיסקרטיות: אבחון על ידי פסיכולוג מטעם הרשות המקומית, או פסיכולוג/רופא ציבוריים, יכלול תיעוד של האבחנות שניתנו בפגישה ושמירתן בתיק של התושב/תיק רפואי. בנוסף, יתכן כי תהליך האבחון והחלטת איש המקצוע יושפעו ממידע קודם שתועד אודות הילד. בעת אבחון או בדיקה במסגרת פרטית, המידע שנאסף אודות הילד מגיע רק אליכם. תיק האבחון שלו נשמר בארכיון של איש המקצוע, ואינו חשוף לאף גורם חיצוני. כאשר תקבלו את מסמך האבחון, אינכם מחוייבים לחשוף אותם לאף גורם חיצוני (אך סביר שתרצו להעלות את המסמך בפני הועדה). פרטיותכם ופרטיות הילד נשמרת באופן המרבי.

לקיחה בחשבון של נקודות אלה תאפשר לכם לבחור פסיכולוג/רופא איכותי, שחוות דעתו תהיה חזקה, משכנעת ובעלת השפעה על החלטת חברי ועדת האייפון והזכאות.

אבחונים ובדיקות לועדת זכאות ואפיון במכון סול

הבירוקרטיה סביב ועדות זכאות ואפיון עשויה להיות מייגעת ומבלבלת. במכון סול, אנו שמחים להקל עליכם עם עול הדו”ח המקצועי, אשר יש להביא בפני חברי הועדה.

מדוע כדאי לעשות אבחונים פסיכולוגים ובדיקות רפואיות אצלנו?

ניסיון משמעותי: במסגרת המכון, נערכו ונערכים אבחונים ובדיקות רבים, מסוגים שונים: אבחונים פסיכולוגים כגון פסיכודידקטים, פסיכודיאגנוסטים, אבחונים פסיכולוגים התפתחותיים ואבחוני תקשורת (אוטיזם) פסיכולוגיים; אבחונים נוירולוגים-רפואיים, למשל אבחון רפואי-התפתחותי, אבחון תקשורת רפואי ועוד. דוח”ות וחוות הדעת שנכתבות על ידי צוות המכון קבילות על ידי חברי ועדות זכאות ואפיון.

צוות רב-מקצועי: כל מסמך שנכתב על ידי איש/ת צוות במכון עובר ביקורת של אנשי צוות נוספים, על מנת למנוע טעויות ולחזק את תוקפו המקצועי של המסמך. באפשרות כל איש מקצוע אצלנו להתייעץ עם חברי צוות אחרים במקרים של אי-וודאות או שאלות מקצועיות.

זמינות גבוהה: במכון סול זמינות תורים גבוהה ביותר- ניתן לקבוע תור לאבחון או בדיקה רפואית כשבוע-שבועיים ממועד הפניה הראשונית. חוות הדעת ודוח”ות האבחונים נכתבים בזריזות, ללא פשרות על איכות הכתיבה ותוכן המסמך.