חוות דעת פסיכיאטרית לצוואה

צוות המכון | מכון סול לפסיכותרפיה | פורסם: 4.6.23 | עודכן: 24.9.23

במאמר זה נסביר מהי חוות דעת פסיכיאטרית לצוואה, ומה מקומה בהליך המשפטי בנוגע לצוואה.

חשוב לדעת: חוות דעת פסיכיאטרית לצוואה אינה מהווה קביעה רשמית כלשהי. ההחלטה בעניין שמורה לשופט בבית המשפט בלבד!

זקוקים לייעוץ מידי? חייגו: 03-5233757
חוות דעת פסיכיאטרית לצוואה

חוות דעת פסיכיאטרית-משפטית לערעור או אשרור צוואה.

מה מטרת חוות דעת פסיכיאטרית לצוואה?

חוות דעת פסיכיאטרית לצוואה משמשת בהליך משפטי בנוגע לצוואות לאחת משתי מטרות עיקריות: תיקוף של תוכן הצוואה, או ערעור על תוכן הצוואה.

תיקוף הצוואה משמעותו לאשרר כי המוריש היה כשיר וצלול דיו לכתוב את הצוואה, והיא אכן משקפת את רצונותיו האמיתיים. לרוב, מבקש חוות דעת זו יהיה כותב הצוואה עצמו, עורך דינו או נציג אחר מטעמו. המטרה- למצק את תוקף הצוואה ולהקשות על ערעור עתידי.

ערעור על הצוואה משמעותו לבדוק אם הכתוב בצוואה אינו משקף את רצונו האמיתי של הכותב.

הסיבות לכך עלולות להיות בגלל צלילות נמוכה של בעל הצוואה, או בגלל השפעה חיצונית עליו.

בדרך כלל, דרישה לחוות דעת פסיכיאטרית לערעור על צוואה תגיע מקרוביו של המוריש, עורכי דינם או נציג אחר מטעמם.

ישנן עילות שונות להגשת ערעור משפטי על צוואה:

זקנה– חשד שתוכן הצוואה נכתב כשהאדם סבל מירידה טבעית בצלילות דעתו בשל זקנה, או מדמנציה, כך שזכרונו ויכולת השיפוט שלו נפגמו.

הפרעה נפשית– חשד כי בעל הצוואה לוקה בנפשו, כך שיכולת השיפוט שלו ובהבנת המציאות היו מוגבלות בזמן הכתיבה. יש לשים לב לא כל הפרעת נפש פוגעת אוטומטית בכשירות לכתיבת צוואה.

לקות קוגניטיבית כתוצאה מטראומה מוחית– חשד שכותב חוות הדעת סבל מלקות קוגניטיבית בעת הכתיבה כתוצאה מטראומה מוחית (חבלת ראש, אירוע מוחי וכדומה).

השפעת תרופות- בעל הצוואה נטל בזמן כתיבתה תרופות המשפיעות על יכולותיו הקוגניטיביות-נפשיות, כגון תרופות פסיכיאטריות מסוימות או כדורי שינה.

שינוי פתאומי בצוואה– כאשר לאחר כתיבת הצוואה, מתבצע שינוי פתאומי ולא ברור בתוכנה.

השפעה חיצונית מאדם אחר– כאשר עולה חשד כי גורם חיצוני כלשהו “לחץ” על בעל הצוואה או שכנע אותו לחתום עליה בנוסח הנוכחי.

שימו לב: מטרת הערעור אינה לבדוק אם הצוואה צודקת, אלא אם משקפת רצון אמיתי ללא השפעות חיצוניות או פנימיות. יתכן חוסר הסכמה בין כותב הצוואה לאלה שלדעתם צריכים להיכלל בה, וזה תקין – מדובר במסמך סובייקטיבי.

הערכה פסיכיאטרית לחוות דעת עבור צוואה

חוות הדעת הפסיכיאטרית נכתבת על ידי פסיכיאטר מומחה – רופא שתחום מומחיותו הוא בריאות נפש האדם. בהתבסס על הידע הרפואי-נפשי שבידיו, יכול הפסיכיאטר לבצע הערכה אמינה אודות מצבו הנפשי של הנבדק.

מטרת חוות הדעת הפסיכיאטרית היא לשקף את כשירותו הנפשית של הכותב בזמן כתיבת הצוואה. מסיבה זו, חשוב שהערכת הפסיכיאטר תערך סמוך למועד כתיבת הצוואה. הזמן האידיאלי לביצוע ההערכה הפסיכיאטרית יהיה כמה שעות עד כמה ימים אחרי מועד כתיבת הצוואה.

במידה ומפאת חוסר ברירה נערכת ההערכה הפסיכיאטרית לצוואה זמן רב לאחר כתיבתה, יסתמך הפסיכיאטר על רשומות פסיכיאטריות, רפואיות ופסיכולוגיות קודמות שניתנו סמוך למועד כתיבת הצוואה.

חוות הדעת שתכתב במקרה כזה לא תהיה אידיאלית- הפסיכיאטר לא פגש את כותב הצוואה כפי שהיה בזמן כתיבתה, אלא רק מתרשם באופן עקיף דרך רשומות רפואיות. תוקפה בבית המשפט יהיה נמוך יותר.  מקרה נדיר יחסית בו נדרשת חוות דעת שכזו היא כאשר עולה צורך לערעור על צוואה לאחר פטירת האדם שכתב אותה.

בדיקת פסיכיאטר לכתיבת חוות דעת

לפגישה עם הפסיכיאטר יצטרך בעל הצוואה להביא טיוטה של מסמך הצוואה. במהלך הפגישה, הפסיכיאטר ינסה להעריך את מצבו הקוגניטיבי-נפשי של בעל הצוואה, לבדוק האם הוא מבין את תוכן הצוואה והאם הוא אכן משקף את רצונו.

הפסיכיאטר ינסה לבדוק האם האדם המאובחן מציג תסמינים של הפרעה נפשית או לקות קוגניטיבית, אשר היו עשויים להשפיע על כתיבת הצוואה ותוכנה. בדיקות אלו יבצע הפסיכיאטר באמצעות שיחה, הערכת בוחן מציאות ואף מבחנים קוגניטיביים הבודקים זיכרון, ריכוז, וויסות התנהגותי ועוד. הערכתו של הפסיכיאטר תבסס אף על מאפיינים עקיפים, כמו הופעה חיצונית והתנהגות.

זאת ועוד, הפסיכיאטר יתשאל את בעל הצוואה בנוגע לתוכן שלה ועניינים שמסביבה: הבנת התוכן במלואו, העיזבון אשר מצווה להוריש, היורשים לעיזבון זה, איזה חלק בדיוק יקבל כל אחד, האם מבין את ההשלכות לעתיד של הירושה, והאם הכתוב משקף את רצונו האישי האמיתי. בנוסף לשיחה עם בעל הצוואה עצמו, בחלק מהמקרים ירצה הפסיכיאטר להיפגש עם בני משפחתו כדי לקבל זווית ראיה נוספת לגבי מצבו.

על מנת לכתוב את חוות הדעת, הפסיכיאטר יאגד את התרשמותו מהחומרים הקודמים שהביא הנבדק, בצירוף עם תצפיותיו במהלך הפגישה הפרונטלית עמו. בהתאם לכל אלה, הפסיכיאטר יסיק מסקנות, ויכתוב את חוות הדעת.

בחוות הדעת יפורט האם אובחנו הפרעות אשר היו עשויות להאפיל על הצלילות בעת כתיבת הצוואה. בנוסף, יציין הפסיכיאטר אם נראה שהמאובחן מבין לחלוטין את תוכן הצוואה שכתב, היורשים והשלכותיה, וכמובן-האם תוכן הצוואה נבע מרצונו האישי בלבד.

חוות הדעת תהיה מקיפה אך תכתב בצורה תמציתית, חד משמעית וברורה, בהתאם לסטנדרטים והקריטריונים של מערכת המשפט בישראל.

חוות הדעת הפסיכיאטרית לצוואה בבית משפט

בהליך משפטי בעניין צוואה, ההחלטה הסופית שמורה לשופט, אך מכיוון שתחום עיסוקו אינו בריאות נפשית וקוגניטיבית, אין ביכולתו לבצע הערכה של אלה בעצמו. 

חוות הדעת הפסיכיאטרית תמלא חסר זה. חוות הדעת תהיה כתובה בלשון משפטית אשר תקל על הבנתו של השופט, ותסייע לו להגיע להחלטה שקולה. בעת הדיון בנושא, השופט יקרא את חוות הדעת, ובהתבסס עליה ועל חומרים נוספים שיובאו לפניו, יגיע לפסיקה. אם ימצא כי הצוואה נכתבה על ידי האדם כאשר הוא כשיר, וללא השפעות חיצוניות, תמומש כפי שנכתבה. אחרת, תתכנן פסילה של חלקים מתוכן הצוואה, או אפילו את הצוואה כולה.

סיכום

נושא הצוואה עשוי להיות מעמסה נפשית, הן על כותב הצוואה, והן על יורשיו הפוטנציאלים.

הדיון סביב הצוואה טעון באמוציות רבות, ואם מתנהל ברישול, עלול להעלות מטענים רגשיים ולהעכיר יחסים.  העיסוק עצמו בנושא המוות ומה שיקרה אחריו או יחסים בתוך המשפחה עשוי להיות מעורר חרדה במיוחד, והכנת ההשלכה העצומה של הצוואה על עתיד היורשים לא מייפה את המצב.

במצב כה מורכב, התעסקות עם משפט בנושא הצוואה יכול להוות עול משמעותי, ורצוי שיעבור חלק ככל האפשר.

כאשר נעזרים בחוות דעתו של פסיכיאטר איכותי ומנוסה, כזה המספק מעטפת מקצועית ובטוחה, הסיכוי כי הליך אשרור או ערעור על צוואה יצליח – גדול בהרבה. הדבר עשוי להקל על ההתמודדות עם הסיטואציה המורכבת.

במכון סול עובדים פסיכיאטרים מומחים ובכירים בעלי ניסיון רב שנים בתחום המשפטי, לרבות כתיבת חוות דעת לצוואות.

באפשרותנו לספק תורים להערכה פסיכיאטרית עבור חוות דעת בזמינות גבוהה, ולשלוח חוות דעת איכותית תוך זמן לא ארוך ממועד הפגישה עם אחד הפסיכיאטרים. הכל במחיר משתלם.

מוזמנים ליצור איתנו קשר טלפוני להתייעצות בנושא חוות דעת פסיכיאטרית משפטית לצוואה.

אין באמור לעיל משום חוות דעת פרטנית, אלא האמור כתוב באופן כללי. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ אישי, המותאם לצרכי הרלוונטיים המקרה. המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ, המלצה או חוות דעת מכל מין וסוג שהם.

השימוש במידע הנ”ל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. מנהלי האתר אינם אחראים ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע שבדף זה.