חוות דעת פסיכיאטרית לבית משפט

צוות המכון | מכון סול לפסיכותרפיה | פורסם: 4.6.23 | עודכן: 24.9.23

חוות דעת פסיכיאטרית משפטית היא מסמך רפואי-משפטי, המסייע לאדם בהליך של תביעה נזיקית, ותביעות מסוגים נוספים. הפסיכיאטרים במכון סול מבצעים חוות דעת אלו.

במאמר זה נעסוק בחוות דעת פסיכיאטרית משפטית- אזרחית לתביעות נזיקין, תוך הסברת מיקומה ותפקידה בהליך תביעת נזיקין.

חשוב לציין- חוות הדעת הפסיכיאטרית אינה מהווה את פסק הדין עצמו, אלא  מהווה מסמך מקצועי ותכליתה לסייע לשופט להגיע החלטה. ההחלטה הסופית נתונה בידי השופט בלבד!

חוות דעת פסיכיאטרית משפטית לתביעת נזיקין

חוות דעת פסיכיאטרית משפטית-אזרחית לתביעת נזיקין בבית משפט.

איך חוות דעת פסיכיאטרית משפטית מסייעת לתביעה נזיקית?

לעתים, אדם עשוי לפתח הפרעה נפשית כתוצאה מהתנהלותו של צד שלישי.

ההפרעה עלולה להיות בעלת השפעה נרחבת על חיי האדם הפגוע, אשר מתבטאת בפגיעה ברווחתו, תפקודו ויכולת השתכרותו. פגיעה רב-ממדית שכזו בחיי האדם וביכולתו לתפקוד תקין, מהווה נכות לכל דבר.

במקרה זה, יכול האדם הפגוע להגיש תביעה אזרחית לבית משפט במטרה לקבל פיצוי מהגורם שפגע בו. תביעה מסוג זה נקראת תביעת נזיקין.

אחריות הפגיעה הנפשית בתביעה נזיקית

בתביעת נזיקין, על התובע להוכיח לשופט בבית המשפט כי נגרם לו נזק נפשי כתוצאה מפעילות הנתבע. הדרך להוכיח זאת מתבצעת על ידי הבאת עדותו של גורם מקצועי.

הגורם המדובר הינו פסיכיאטר מומחה, ועדותו המשפטית תינתן כחוות דעת פסיכיאטרית משפטית אודות התובע.

בכתיבת חוות הדעת הפסיכיאטר ייתן את התרשמותו אודות טיב הנזק נפשי שנגרם, היקפו, השפעתו על תפקוד התובע, והאם סביר כי נגרם בגלל התנהלות הגורם נתבע.

באילו מקרים נדרשת הגשת תביעת נזיקין בגין נכות נפשית?

ישנם מקרי פגיעה רבים אשר עשויים להוות עילה להליך משפטי-אזרחי של תביעת נזיקין. להלן מספר דוגמאות נפוצות לתביעות מסוג זה:

 • פגיעה מצד מקום העבודהאדם עשוי להיפגע כתוצאה מאירוע שלילי חד פעמי או מתמשך, במקום העבודה. האירוע עלול להיות יחס פוגעני מצד הממונים עליו, פיטורין ללא סיבה מוצדקת, או מעורבות בתאונת עבודה. מקום העבודה יהיה הנתבע.
 • תאונת דרכים כאשר עצם התאונה והשלכותיה הפיזיות ו/או כלכליות גרמו לפגיעה נפשית מתמשכת אצל אדם שהיה מעורב בה. האדם אשר גרם לתאונה יהיה הנתבע.
 • נזקי גוף לעתים, חוות הדעת הפסיכיאטרית תבוא כמשלימה לחוות דעת רפואית. התובע ירצה להראות שהפגיעה הפיזית שגרם לו הנתבע הובילה גם לפגיעה נפשית.

הפגיעה הכפולה יכולה להוביל לקבלת פיצויים גדולים יותר מהנתבע. תביעת נזיקין מסוג דומה תהיה לרשלנות רפואית.

מדובר במצב בו חוסר מקצועיות של רופא (או איש מקצוע רפואי אחר) הביאה לפגיעה גופנית, שכתוצאה ממנה התפתחה הפרעה נפשית. הנתבע יהיה לרוב בית החולים או קופת החולים.

 • חבלה או תקיפה במזידאדם אשר נפגע נפשית כתוצאה מפעולת אדם אחר, כאשר הפעולה התבצעה בכוונה תחילה כדי לפגוע. לרוב, ההליך בו יתחיל התובע במקרה זה יהיה פלילי.
 • עם זאת, לעתים התובע לא יסתפק בהליך הפלילי, אלא יפתח גם בהליך משפטי אזרחי, כדי לקבל פיצויים מספקים לכיסוי הנזק שנגרם לו.

שימו לב: כאשר מקור הנזק הנפשי והפגיעה התפקודית אינו פעולה של גורם מסויים, תתבצע תביעה לנכות כללית למוסד לביטוח לאומי ו/או חברת ביטוח פרטית.

נדגיש!

כאמור, אדם המגיש תביעת נזיקין מכל סוג שהוא, כאשר הנזק שנגרם הוא נפשי בחלקו או עיקרו, מוטל עליו להוכיח טענתו מול בית המשפט. ההוכחה ניתנת בדמות עדותו המקצועית של פסיכיאטר.

הפסיכיאטר אינו חייב להיות נוכח בבית המשפט עצמו כדי לתת את עדותו: חוות הדעת שכתב מהווה עדות משפטית, וקבילה לכל דבר ועניין.

מי יכול להזמין את חוות הדעת הפסיכיאטרית-משפטית עבור התובע?

התובע יכול לקבוע פגישה עם פסיכיאטר למתן חוות דעת עבור עצמו ומיוזמתו האישית, אך זכות זאת אינה שמורה בלעדית עבורו.

הבקשה למתן חוות דעת פסיכיאטרית משפטית אודות התובע עצמו, יכולה לבוא מעורך דינו של התובע, מהשופט, ואפילו מהצד הנתבע- אם ברצונו להפריך את טענת התובע לקיומו נזק נפשי.

פגישה לחוות דעת פסיכיאטרית לבית משפט

כאשר ניגשים לתביעת נזיקין על רקע גרימת נכות ונזק נפשי, יש לספק חוות דעת מקצועית שנכתבה על ידי פסיכיאטר מומחה.

פסיכיאטר הינו רופא אשר תחום מומחיותו הינו בריאות נפש האדם, וחוות דעתו הכתובה מהווה מסמך רפואי-משפטי לכל דבר.

לפני פגישת ההערכה הפסיכיאטרית

טרם הפגישה, על התובע (מבקש חוות הדעת) לספק לפסיכיאטר חומרים קודמים: חוות דעת רפואיות ופסיכיאטריות מהעבר, דו”חות אבחונים פסיכולוגים, עדויות מאנשים קרובים אודות הפגיעה בתפקוד וכל מסמך אחר הקשור לתביעה.

לאחר התרשמות מהחומרים, ייפגש הפסיכיאטר עם התובע.

במהלך פגישת ההערכה הפסיכיאטרית

במהלך הפגישה יתשאל הפסיכיאטר את התובע אודות החומרים שהביא, מצבו הנפשי בעבר ובהווה, כיצד נפגע תפקודו, וכמובן אודות המקרה עצמו בו נפגע.

בנוסף להתרשמותו מדברי התובע, יבחן הפסיכיאטר מאפיינים חיצוניים נוספים כמו מראה והתנהגות. לחידוד אבחנתו, הפסיכיאטר אף יבצע הערכה של תפקודים רגשיים, קוגניטיביים וחברתיים.

יתכן כי בתום הפגישה הפסיכיאטר ייתן למטופל אבחנה נפשית ספציפית והמלצה לטיפול.

עם זאת, חוות הדעת הפסיכיאטרית תיכתב במועד מאוחר יותר, לאחר עיבוד מעמיק של הממצאים והרקע על ידי הפסיכיאטר המומחה במתן חוות דעת לאחר הפגישה.

כתיבת חוות הדעת הפסיכיאטרית לתביעות נזיקין

על מנת לכתוב את חוות הדעת, על הפסיכיאטר לאגד את המידע שקיבל טרם הפגישה, עם התצפיות וההתרשמות שאסף בפגישה עצמה.

הפסיכיאטר יבצע חשיבה מעמיקה על כל החומרים שבידיו תוך התחשבות בתוכן התיק המשפטי, ויכתוב את חוות הדעת בהתאם.

חוות הדעת תכתב באופן תמציתי, בלשון המתאימה להליכים משפטיים בישראל ומלווה בראיות משכנעות.

תוכן חוות הדעת יכלול מספר נושאים:

 • סוג האבחנה הפסיכיאטרית- מהי ההפרעה אותה אבחן הפסיכיאטר, למשל, הפרעת דחק פוסט-טראומטית, דיכאון או חרדה.
 • רמת חומרת ההפרעה- האם הסימפטומים “עדינים” יחסית או עוצמתיים, ובאיזו תדירות מופיעים.
 • רמת הפגיעה בתפקוד- האם התובע מסוגל לקיים אורח חיים רגיל, לעבוד, לדאוג לעצמו ולקיים אינטראקציות חברתיות, או שההפרעה הנפשית מונעת ממנו את אלו במידה כזו או אחרת.

בנוסף, יעריך הפסיכיאטר כיצד יושפע תפקודו העתידי של התובע מההפרעה. גודל הפגיעה בתפקוד מהווה את הערכת מידת הנכות הנפשית עליה יצהיר הפסיכיאטר.

 • האם קיים קשר סיבתי בין פעילות הנתבע להופעת ההפרעה הנפשית אצל התובע- האם ההפרעה התפרצה או הוחמרה במקביל לפגיעה מצד הנתבע, מה רמת הנכות שנוצרה כתוצאה מההפרעה ומה טווח השפעתה בעתיד, והאם יש עדות לקשר סיבתי בין התנהלות הנתבע להתפרצות ההפרעה אצל התובע.

זה הקריטריון החשוב ביותר, שכן מוכיח שהתביעה נגד הגורם הספציפי מוצדקת.

חוות דעת פסיכיאטרית בבית המשפט

חוות הדעת נדרשת בבית המשפט כסיוע עבור השופט, אשר תחום עיסוקו הינו משפטי, ואינו מבין בתחום הפסיכיאטרי-נפשי.

מטרתה לסייע לשופט להחליט אם אכן נגרמה פגיעה נפשית שהובילה לנכות נפשית זמנית או קבועה לתובע, מצד הנתבע, ועל פי זאת לקבוע פסק דין.

במהלך הדיון בתביעה, יתייחס השופט לעדויות ומסמכים שונים שיובאו לפניו, לרבות חוות הדעת הפסיכיאטרית. על כן, תפקידה בשכנוע בצדקת הצד התובע משמעותי ביותר.

אם יחליט השופט שהתביעה מוצדקת, יקבע את גובה הפיצוי הכספי אשר ישלם הגורם הפוגע. מטרת הפיצוי הינה לכסות על אובדן ההכנסה שנגרם עקב הנכות, ולכסות הוצאות בגין טיפולים ושיקום.

יש לציין כי הדיון בבית המשפט ממוקד ותמציתי, כך שעל חוות הדעת הפסיכיאטרית המוצגת במהלכו צריכה להיות ממוקדת, אך בו זמנית מפורטת, איכותית ומשכנעת מספיק, כך שתהווה את העדות המרכזית עליה מבסס השופט את פסיקתו.

כיצד בוחרים פסיכיאטר לכתיבת חוות דעת לתביעת נזיקין?

על מנת למצות את ההצלחה ולמזער סיכונים במשפט, יש לוודא כי בוחרים בפסיכיאטר מתאים.

פסיכיאטר מתאים יהיה כזה שיסיע לתובע לצלוח את המשפט, בכך שיכתוב חוות דעת מקצועית, חזקה ומשכנעת.

חוות דעת שכזו תישקל בכובד ראש כחלק מפסיקת שופט, ותאפשר קביעת גובה פיצוי הולם עבור התובע אשר יכסה את הנזק שנגרם לו עקב הנכות.

כל פסיכיאטר יכול לכתוב חוות דעת משפטית?

לא כל פסיכיאטר מנוסה בכתיבת חוות דעת משפטיות.

 1. חשוב לוודא הפסיכיאטר בו בוחרים לכתיבת חוות הדעת בעל ידע, ניסיון והיכרות רלוונטית עם מערכת המשפט, לרבות כתיבת חוות דעת עבור מערכת זו.
 2. בנוסף, יש לוודא כי לפסיכיאטר זמינות ומענה מהירים, כדי שחוות הדעת תהיה מוכנה בזמן לדיון בבית המשפט. חשוב שהתור להערכת הנכות הנפשית אצל הפסיכיאטר יהיה מוקדם ככל האפשר, וכי חוות הדעת תהיה מוכנה להגשה בדיון בבית המשפט.

הבחירה האידיאלית כדי לענות על אלו, ולמיצוי הרווח מההליך המשפטי, יהיה בחירה בפסיכיאטר מומחה, פרטי, בעל ניסיון רב בתחום המשפטי ובעל המלצות.

שיקולים כלכליים גם הם חשובים, אך רצוי לא להתפשר על איכות הפסיכיאטר בגלל המחיר, כי הרווח או ההפסד לטווח הארוך יהיה גדול יותר מהתשלום החד פעמי למתן חוות הדעת.

סיכום

במאמר זה עסקנו בחוות דעת פסיכיאטרית משפטית עבור תביעות נזיקין:

 1. ציינו מהם המקרים בהם יש צורך בהגשת תביעה, הסברנו מה קורה בפגישה עם הפסיכיאטר, כיצד הוא כותב את חוות הדעת ואופן השימוש בה בדיון בבית המשפט.
 2. הסברנו על מקרים בהם חוות דעת פסיכיאטרית משפטית עשויה לשמש נגד התובע, ואף להפוך את כיוון המשפט, ועל החשיבות בבחירת פסיכיאטר מנוסה כדי להימנע ממקרים שכאלה.
 3. נזק ונכות נפשית הנגרמים עקב פגיעה מצד שלישי יוצרים אצל האדם הפגוע סבל רב. תהליך התביעה עצמו יכול להיות מתיש ומתסכל, ומהווה רובד נוסף של קושי, אשר מגדיל את מצוקת האדם הפגוע.

על כן, כדי לוודא את הצלחת התביעה, לקבל פיצוי ראוי ולהפוך את המאמץ לשתלם, חשוב לבחור בפסיכיאטר איכותי ומנוסה בתחום המשפט.

פסיכיאטר שכזה יכתוב חוות דעת חזקה שתשקף נאמנה במשפט את חומרת הפגיעה שעברתם ואת הצורך בפיצוי הולם מצד הפוגע, ותגדיל משמעותית את הסיכוי שהשופט יפסוק לטובתכם.

במכון סול עובדים פסיכיאטרים מומחים, מנוסים ובעלי היכרות מעמיקה עם מערכת המשפט.

לפסיכיאטרים שלנו היסטוריה עשירה של כתיבת חוות דעת פסיכיאטריות משפטיות מוצלחות, ללא פשרות על מקצועיות, רגישות, יעילות, וכל זה-במחיר משתלם.

ניתן ליצור איתנו קשר טלפוני להתייעצות ללא עלות בנוגע לחוות דעת פסיכיאטרית משפטית.

אין באמור לעיל משום חוות דעת פרטנית, אלא האמור כתוב באופן כללי. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ אישי, המותאם לצרכי הרלוונטיים המקרה. המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ, המלצה או חוות דעת מכל מין וסוג שהם. השימוש במידע הנ”ל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ומנהלי האתר אינם אחראים ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע שבדף זה.