חוות דעת פסיכיאטרית לאפוטרופסות

צוות המכון | מכון סול לפסיכותרפיה | פורסם: 4.6.23 | עודכן: 24.9.23

אדם אשר אינו מסוגל לקבל החלטות בנוגע לגופו ורכושו, יזדקק לחיסיון מצד אפוטרופוס – אחר אשר ייקח אותו תחת חסותו ויקבל החלטות אלו במקומו. מינוי אפוטרופוס נעשה במסגרת הליך משפטי, בו נדרשת עדות מקצועית המנמקת את צורכו של האדם באפוטרופוס. העדות המקצועית אותה בית המשפט יבקש תהיה חוות דעת פסיכיאטרית לאפוטרופסות. חוות דעת זו הינה מסמך רפואי-משפטי בו יציין פסיכיאטר מומחה אם האדם סובל מגבלה נפשית ו/או קוגניטיבית, כזו שהופכת אותו לבלתי כשיר לקבל החלטות חשובות לגבי עצמו. חוות הדעת הפסיכיאטרית תהווה ברוב המקרים את הגורם לפסיקת בית המשפט בנוגע למינוי אפוטרופוס, ולכן חשובה מאין כמוה להצלחת הליך זה. במאמר זה נסביר על חוות דעת פסיכיאטרית לאפוטרופסות, ועל מיקומה בהליך המשפטי למינוי אפוטרופוס.

חשוב לדעת: חוות דעת פסיכיאטרית לאפוטרופסות מהווה המלצה בלבד עבור השופט, ואינה מכתיבה בהכרח את החלטתו הסופית. הסמכות למינוי אפוטרופוס מצויה בידי בית המשפט בלבד!

זקוקים לייעוץ מידי? חייגו: 03-5233757
חוות דעת פסיכיאטרית לאפוטרופסות

חוות דעת משפטית מפסיכיאטר מומחה למינוי אפוטרופוס.

מהם תחומי אחריותו של האפוטרופוס?

סמכות האפוטרופוס בקביעת החלטות עבור החסוי מתפרסת על שני תחומים: אפוטרופוסות לגוף, ואפוטרופוסות לרכוש.

אפוטרופוסות לגוף ניתן כאשר אין בידו של החסוי לתת הסכמה מדעת לביצוע פרוצדורות רפואיות בגופו, ולכן האפוטרופוס יכול להחליט במקומו ולאשר או לסרב לקיומן של פרוצדורות אלו. יוצא מן הכלל הוא מצב בו נדרשת פרוצדורה רפואית מצילת חיים, אשר יכולה להתבצע בחסוי גם ללא אישור האפוטרופוס שלו.

אפוטרופוסות לרכוש משמעותה כי האפוטרופוס רשאי לבצע החלטות הנוגעות לרכושו וממונו של החסוי, בתום לב ומתוך דאגה לטובת החסוי בלבד. האפוטרופוס מוגבל מביצוע פעולות מרחיקות-לכת ברכושו וממונו של החסוי ללא אישור מיוחד מבית משפט.

חשוב לדעת! אדם הממונה על ידי בית משפט כאפוטרופוס אינו בהכרח בעל סמכות בשני התחומים. האפוטרופוס עשוי להתמנות כאחראי על ענייני גוף, רכוש או שניהם יחד.

באילו מצבים אדם צריך אפוטרופוס?

מינוי אפוטרופוס מתבקש עבור אדם אשר מתעורר ספק בנוגע לכשירותו לקבל החלטות הנוגעות לגופו או לרכושו. בעבור קטינים, הוריהם מוגדרים כאפוטרופוסים כברירת מחדל, עד הגיעם לגיל 18 או אם קבע בית המשפט אחרת.

ישנם מספר מצבים בהם אדם בגיר יזדקק למינוי של אפוטרופוס עבורו:

זקנה

כאשר אדם מגיע לגיל מבוגר, עשוי לחוות נסיגה קוגניטיבית טבעית, או במקרים חמורים יותר – לפתח דמנציה. הדרדרות קוגניטיבית במקרים אלו עשויה לקחת מהקשיש את היכולות לחשוב בצורה צלולה והגיונית בעת קבלת החלטות חשובות לגבי עצמו, וזקוק לאדם אחר שיבצע אותן במקומו. ברוב המקרים, האדם אשר ימונה כאפוטרופוס לקשיש יהיה אחד או יותר מילדיו.

לקות שכלית מולדת

באם אדם נולד עם לקות שכלית אשר מגבילה את יכולתו לתהליכי חשיבה גבוהים ומורכבים, יתכן שלא יהיה כשיר לקבל החלטות מהותיות בנוגע לעצמו. בילדותו, הוריו יבצעו החלטות אלו עבורו, אך לאחר שיהפוך לבגיר יצטרך כי יבוצע עבורו הליך למינוי אפוטרופוס. ברוב המקרים ימונו הוריו להיות האפוטרופוסים שלו כשהוא בגיר.

הפרעה נפשית או לקות קוגניטיבית נרכשת

אדם אשר היה בעבר מסוגל לקבל החלטות בנוגע לענייניו האישיים, ואיננו כשיר עוד, בגלל התפרצות הפרעה נפשית (כתוצאה מאירועי חיים או ללא טריגר ברור) או פגיעה קוגניטיבית נרכשת (עקב פגיעת ראש, אירוע מוחי וכדומה), יצטרך להיות תחת חסות אפוטרופוס. חשוב לציין כי לא כל הפרעה נפשית פוגעת בכשירות האדם לקבלת החלטות בנוגע לעצמו.

לעתים חוסר כשירותו של החסוי הוא זמני, עקב מצב רפואי חולף או השפעת תרופות, ועל כן הצורך באפוטרופוס עבורו הוא אינו קבוע. במצב זה, ידרש ביטול אפוטרופסות. ביטול סטטוס האפוטרופוס אינו נעשה אוטומטית וגם כאן נדרש הליך משפטי, הכולל הבאת חוות דעת פסיכיאטרית המעידה על כשירותו המנטלית של החסוי.

קביעת מעמדו של אדם כאפוטרופוס של אדם אחר מתבצעת במסגרת הליך משפטי, בית משפט, על ידי שופט. עם זאת, השופט חסר ידע מקצועי לביצוע הערכה קוגניטיבית-נפשית של האדם עבורו נדרש אפוטרופוס. על מנת לקבל את ההחלטה בעניין, יצטרך השופט להיעזר בעדות מקצועית של פסיכיאטר מומחה בנוגע לכשירותו של האדם לקבל החלטות עבור עצמו. עדות זו תובא בפני השופט בדמות חוות דעת פסיכיאטרית לאפוטרופסות.

הערכה פסיכיאטרית למתן חוות דעת עבור אפוטרופסות

חוות דעת פסיכיאטרית לאפוטרופסות הינה מסמך רפואי-משפטי, המפרט בנוגע לתפקודו הנפשי-קוגניטיבי של האדם, לרבות יכולתו להפעי לשיקול דעת בקבלת החלטות. יוצר חוות הדעת יהיה פסיכיאטר מומחה – רופא אשר תחום מומחיותו הינו בריאות נפש האדם. חוות דעת פסיכיאטרית הינה חיונית ואף הכרחית לקיום דיון משפטי בנושא מינוי אפוטרופוס לאדם.

במהלך הפגישה, ישוחח הפסיכיאטר עם המאובחן, ויתרשם בנוגע לכשירותו. הפסיכיאטר יבדוק לקיומן של הפרעות נפשיות, טיב בוחן מציאות ויכולות קוגניטיבית (זיכרון, ריכוז וחשיבה לוגית). הפסיכיאטר אף יצטרך להעריך האם מדובר במצב חולף או בר שינוי. במידת האפשר, ינסה הפסיכיאטר אף להבין אם המאובחן מסכים לאפוטרופוס הספציפי העתיד להתמנות עבורו.

כיצד נכתבת חוות הדעת הפסיכיאטרית לאפוטרופסות?

כתיבת חוות דעת פסיכיאטרית לאפוטרופסות מצריכה מהפסיכיאטר השקעת זמן בחשיבה מעמיקה והסקת מסקנות מקצועיות. מסיבה זו, חוות הדעת תכתב במועד אחר, לאחר הפגישה. בעת כתיבת חוות הדעת יצמד הפסיכיאטר לקריטריונים אותם דורש בית המשפט, ויכתוב בעגה משפטית וברורה, כל זאת על מנת להקל על השופט שיקרא את חוות הדעת ככל שיוכל. בחוות הדעת יפורט האם האדם חסר כשירות לביצוע החלטות בנוגע לעצמו, ובאיזה תחום זקוק לאפוטרופוס: גוף, רכוש או שניהם. חוות הדעת הפסיכיאטרית הכתובה תובא לדיון במינוי אפוטרופוס בפני השופט בבית המשפט.

חוות דעת פסיכיאטרית לאפוטרופסות בבית המשפט

הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס תתבצע בבית משפט לדיני משפחה. במהלך הדיון, השופט יתרשם מחוות הדעת הפסיכיאטרית, וייעזר בה לקבלת החלטה בנוגע למינוי האפוטרופוס, לרבות התחום בו נדרש. חוות הדעת משמשת בבית המשפט כעדות מקצועית לכל דבר, ואם היא כתובה באופן מקצועי, משכנע וחזק מספיק- עשויה להוות את חלק הארי בקביעת פסק הדין.

מעמד האפוטרופוס חשוב מאין כמוהו, ונועד לטובתו המוחלטת של האדם החסוי. עם זאת, מינוי אדם אחר שיקבל החלטות עבור אדם חסר ישע, אינו חף מסיכונים. מינוי אפוטרופוס עבור חסוי מגביל משמעותית את עצמאותו של החסוי בהווה ובעתיד. אם אינו פועל מתום לב, האפוטרופוס עשוי להמשיך בתפקיד זה לצורך רווח אישי, גם כאשר תם הצורך בכך. בנוסף, האפוטרופוס עלול לבצע פעולות שאינן לטובת החסוי ברכושו, שכן רשאי באופן חוקי לנהל את זה. כמענה לסכנות אפשריות אלו, אדם הממונה כאפוטרופוס יהיה תחת פיקוח רב מטעם האפוטרופוס הכללי (גוף במשרד המשפטים אשר בין סמכויותיו פיקוח על אפוטרופוסים) ומטעם גופים נוספים של המדינה.

סיכום

הליך מינוי אפוטרופוס עשוי להיות קשה, הן מבחינת הבירוקרטיה המשפטית והן מבחינת הקושי שבהפנמה כי האדם עבורו נדרש חיסיון, יהיה תלוי באחר, במרבית המקרים לשארית חייו. לאור קשיים אלו, חשוב שתלוו על ידי פסיכיאטר אשר יגלה אמפתיה ויעזור לכם לצלוח את ההליך המשפטי במהירות וביעלות.

אצלנו במכון סול עובדים פסיכיאטרים פרטיים מומחים, בעלי ניסיון רב שנים בכתיבת חוות דעת פסיכיאטריות מוצלחתו מסוגים שונים, ולמינוי אפוטרופוס בפרט. זמינות התורים גבוהה, וקבלת חוות הדעת נעשית במהירות. כל זאת – במחיר הוגן.

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ולהתייעץ איתנו ללא עלות בנוגע לחוות דעת פסיכיאטרית-משפטית למינוי אפוטרופוס!

אין באמור לעיל משום חוות דעת פרטנית, אלא האמור כתוב באופן כללי. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ אישי, המותאם לצרכי הרלוונטיים המקרה. המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ, המלצה או חוות דעת מכל מין וסוג שהם.

השימוש במידע הנ”ל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. מנהלי האתר אינם אחראים ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע שבדף זה.