טפסים

לנוחיותכם מצורפים טפסים להדפסה טרם הפגישה לצורך יצירת קשר בין הגורמים המטפלים.

שאלונים

שאלונים לדיווח עצמי הינם דרך יעילה ומקצועית לסקור את תסמיני האישיות והסיבות בגינן פניתם לטיפול/אבחון. על ידי שאלונים לדיווח עצמי המטפל/מאבחן יכול ללמוד דבר מה על עולמכם הפנימי טרם הגיעכם לפגישה. בשנים האחרונות יותר מבעבר שאלונים לדיווח עצמי הינם כלי שכיח במפגשים טיפוליים/אבחוניים בישראל בעולם ובישראל, מתוך מטרה לתקף ולמקד את עבודתנו הטיפולית/אבחונית.