טפסים

לקראת אבחון לילדים ונוער (עד גיל 18)-
- על שני ההורים לחתום על גבי טופס: "הסכמה לאבחון- ילדים ונוער". במקרה וישנו אפוטרופוס חוקי יחיד- יש להעביר אלינו כתב מינוי אפוטרופסטות החתום על-ידי בית-המשפט.
- יש למלא טופס: "שאלון רקע התפתחותי".
- מומלץ, אך לא חובה למלא את "שאלון למסגרת חינוכית".

לקראת אבחון למבוגרים (גיל 18 ומעלה)-
על האדם עצמו לחתום על גבי טופס: "הסכמה לאבחון- מבוגרים 18 ומעלה".

שאלונים

שאלונים לדיווח עצמי הינם דרך יעילה ומקצועית לסקור את תסמיני האישיות והסיבות בגינן פניתם לטיפול/אבחון. על ידי שאלונים לדיווח עצמי המטפל/מאבחן יכול ללמוד דבר מה על עולמכם הפנימי טרם הגיעכם לפגישה. בשנים האחרונות יותר מבעבר שאלונים לדיווח עצמי הינם כלי שכיח במפגשים טיפוליים/אבחוניים בישראל בעולם ובישראל, מתוך מטרה לתקף ולמקד את עבודתנו הטיפולית/אבחונית.